Agència de traducció Bona Dicta

Demanar un pressupost

Pressupost de traducció sense compromís Envia'ns el teu document i et farem arribar un pressupost sense cap tipus de compromís
demanar un pressupost

Per què confiar en Bona Dicta Traducciones?

La teva agència de traducció de confiança Bona Dicta Traducciones vol ser el teu partner de confiança

Treballs de traducció en curs:

  • Traducció informe financer ES>RU

  • Traducció 40 CV ES>CAT>DEU

  • Traducció EN>ES plec de condicions

Correció ortotipogràfica de textos

Serveis de Correcció

La correcció lingüística afegeix claredat al missatge, el fa més concís.

Bona Dicta Traducciones® ofereix dos tipus de correccions

Correcció ortotipogràfica:

Eliminem i corretgim els errors ortogràfics, gramaticals, sintàctics i tipogràfics del text.

Normalitzem el vocabulari eliminant barbarismes o paraules inexistents, substituint-les per les paraules correctes.

Unifiquem els recursos ortogràfics (majúscules, parèntesi, cursiva, etc.).

Correcció d’estil:

Amb la correcció d’estil, revisem la gramàtica, sintaxi i ortografia.

Revisem la puntuació, repeticions, etc.

Enriquim l’expressivitat.

Optimitzem l’estructura.

Bona Dicta Traducciones® només utilitza revisors professionals.